Strona główna » Fundusze europejskie

nazwa projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla "GLANZBUT" Sp. z o.o.


Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nr Umowy: POIR.03.04.00-12-0532/20-00

Kwota dofinansowania: 191 255,34 PLN

Kontakt

ul. Mickiewicza 35
Kalwaria Zebrzydowska
tel. / fax: (+48) 33 876 64 71